2015-2019

ΟΙ 17 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 1. Μείωση της κατώτατης σύνταξης από 486 ευρώ σε 392,7 ευρώ και κατάργηση της κατώτατης σύνταξης (εγκύκλιος Χαϊκάλη 2015).
 2. Μείωση στα ποσά των πρόωρων συντάξεων κατά 10% για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα (Τρίτο Μνημόνιο, Αύγουστος 2015).
 3. Κατάργηση του ΕΚΑΣ για 370.000 χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και αλλαγή των κριτηρίων υπαγωγής μέχρι τις 31/12/2019 (Τρίτο Μνημόνιο, Αύγουστος 2015).
 4. Μείωση έως και 60% στα μερίσματα των δημοσίων υπαλλήλων, με την καταβολή τους να γίνεται 3μηνιαία (Τρίτο Μνημόνιο, Αύγουστος 2015).
 5. Μείωση επικουρικών μέχρι και 40% σε 250.000 συνταξιούχους (καλοκαίρι 2016, με τον επαναϋπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου).
 6. Μείωση της Εθνικής Σύνταξης για τις συντάξεις αναπηρίας. Τα 384 ευρώ θα λαμβάνουν μόνο όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (νόμος Κατρούγκαλου).
 7. Μείωση συντάξεων κατά τουλάχιστον 30% σε όλους τους νέους συνταξιούχους, λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού (νόμος Κατρούγκαλου).
 8. Μείωση στις συντάξεις χηρείας, με τη θέσπιση τόσο ηλικιακού ορίου όσο και περιορισμό της καταβαλλόμενης σύνταξης στον επιζώντα στο 50% έναντι 70% της σύνταξης του θανόντος.
 9. Κατάργηση του οικογενειακού επιδόματος συζύγου στις νέες κύριες συντάξεις, καθώς και πλήρης κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων στις νέες επικουρικές.
 10. Μειώσεις στα μερίσματα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών υπαλλήλων μεσοσταθμικά κατά 35% (από 1/1/2016).
 11. Σταδιακή αλλαγή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι την 1/1/2022. Τα νέα όρια: 62 ετών για πλήρη σύνταξη με 40 έτη ασφάλισης και 67 έτη με 15 έτη (Ν.4336/2015).
 12. Οι κύριες συντάξεις που εκδίδονται από τις 13.5.2016 και μετά, είναι μειωμένες μεσοσταθμικά κατά τουλάχιστον 20% έως 35% (Ν. 4387/2016).
 13. Πάγωμα συντάξεων μέχρι και το 2022.
 14. Μείωση σε ποσοστό 60% του ποσού της σύνταξης κύριας και επικουρικής των δικαιούχων, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ και μείωση 100% όταν αναλαμβάνουν εργασία στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.
 15. Επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων από 1/6/2016 και περικοπές σε συνταξιούχους με άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης στα 1.170 ευρώ καθαρά (1.300€ μικτά).
 16. Αύξηση του ποσοστού εισφοράς υπέρ υγείας από 4% σε 6% για το σύνολο των κύριων συντάξεων που λαμβάνει ο συνταξιούχος και -για πρώτη φορά- επιβολή εισφοράς υπέρ υγείας στις επικουρικές συντάξεις 6%.
 17. Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επικουρική σύνταξη (ETEA) κατά 1 ποσοστιαία μονάδα συνολικά (από 3% για ασφαλισμένο και 3% για εργοδότη, σε 3,5% και 3,5% αντίστοιχα) για 2016-2018 και κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες για 2019-2022, επιβολή ρήτρας βιωσιμότητας στο ταμείο επικουρικής ασφάλισης.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
In my views
2015-2019 ΟΙ 17 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
In my views
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
In my views

Πολυτεχνείου 12, 54625
Θεσσαλονίκη
2310 515 866
6982 082 902

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ:

ΝΔ